.
บริษัท ทูลลิ่งแคน จำกัด ดำเนินงานโดย คุณประกอบ ทะนัดรัมย์ ประสบการณ์ในวงการมากกว่า 20 ปี
  เกี่ยวกับทูลลิ่งแคน
                           ตัวแทนผลิตและจำหน่าย
  แม่พิมพ์ขึ้นรูป แม่พิมพ์ปั๊มฝาทุกชนิด รวมถีงออกแบบเม่พิมพ์ (Mold)
  แม่พิมพ์เครื่อง CNC, (TERRET PUNCH) ตามแบบหรือตัวอย่าง
 ใบมีด (CUTTER) ตัดแผ่นเหล็ก,กระดาษ,พลาสติก ฯลฯ
 ใบมีดสกอร์เชียร (SCROLL SHEAR) , ใบมีดสลิดเตอร์ (SLITTER)
 ลูกรีดปิดฝา (ROLLER) บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
  JIGFIXTURE (ตัวจับชิ้นงาน) GAUGE GO NOGO ตัวลองงาน
          PUNCH & DIE
  สร้างเครื่องอัด,ปั้ม,ม้วน,ตัด วัสดุทุกชนิด
  รับ WIRECUT EDM, SUPERDRILL ตามแบบหรือตัวอย่าง
  ผลิตอะไหล่เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมที่นำเข้า่จากต่างประเทศ
  วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
  เป้าหมายคุณภาพ
  ติดต่อฝ่ายขาย
  แผนที่ตั้ง
  ใบมีดอุตสาหกรรม
  อะไหล่เครื่องจักร
  แม่พิมพ์ (โมลด์ )
  อะไหล่ฉีดพลาสติก
ผลิตด้วยเครื่องจักทันสมัย
ควบคุมการผลิตด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
  เยี่ยมชมโรงงาน
 
   
          สิ่งแรกที่ผู้บริหารต้องการคือ  การพัฒนางานด้านแม่พิมพ์,  อะไหล่เครื่องจักร ฯลฯ ให้มีความทันสมัย
ทัดเทียมกับต่างชาติ คุุณประกอบทำได้ดีซึ่งเห็นได้จากผลงานแม่พิมพ์ต่างๆที่ส่งมอบให้ลูกค้ายังคงใช้ได้
มาจนกระทั่งทุกวันนี้อาทิเช่น บริษัท  แสงไทย  จำกัด, บริษัท  ถังไทย,บริษัท  สุนทร,บริษัท นีโอพลาสท์ 
หรือ 3 M ฯลฯ  ส่วนด้านสกรูทริปก็เป็นที่ประจักษ์กับลูกค้าโดยทั่วไป  ความละเอียดของงานระดับ  2-3
ไมครอน  ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดมากแต่คุณประกอบกลับประสบผลสำเร็จ  มีการส่งงานให้กับบริษัท
XALOY  กับบริษัท  เมคคาพลาส  ปัจจุบันได้ขยายแผนกต่างๆและเพิ่มประสิทธิภาพคนและงานให้ทัดเทียม
กับอินเตอร์  เนื่องจากสินค้าที่ออกจากบริษัททูลลิ่งแคนจำกัด ีการส่งไปยังต่างประเทศซึ่งเป็นเหตุให้ทางเรา
ไม่มีวันหยุดนิ่งได้เลย
   
 
"บริษัทจะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ คู่กับความพึงพอใจของลูกค้า"
  ตรวจสอบคุณภาพ
  ร่วมงานกับเรา
 
 
 
 
 
 
   
   
   
           
           
           
           
 
 
 


บริษัท ทูลลิ่งแคน จำกัด
(TOOLING CAN CO.,LTD)
45/204-5, 45/213-7 หมู่ 7 ถ.วงแหวนรอบนอก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
45/204-5,45/213-7 Moo. 7 Out Ring Road,Bangbon,Bangkok 10150
โทร. 0-2895-0850-3, 0-2895-3262-3,0-24166933 แฟกซ์ 0-2895-0854,0-2895-3265
อีเมล์ toolingcan_tlc@yahoo.com

Copyright 2008 by toolingcan.com
Power by plazadee.com